Ozon Center Ozon Tedavi Merkezi

HAKKIMIZDA ( Doktor Ergin Ertan ):

1964 Tokat Turhal doğumlu 1983 te Erciyes üniversitesi Tıp fakültesini kazandı ve 1980 mezun oldu.
1990-98 arasında çeşitli illerde sağlık ocaklarında doktorluk, Devlet hastanesi başhekimliği sağlık gurup başkanlığı ve il sağlık müdür yardımcılığı, görevlerinde bulundu.

1998 yılında İstanbula gelerek 2002'ye kadar Beyoğlu Eğitim ve Araştma Hastanesinde çalıştı. 2002 den itibaren de Avcılar Merkez Sağlık ocağında göreve devam etmektedir.

2002 yılında geliştirmeyi düşündüğü ozonla çalışan bir siterilizatör cihazının altyapı araştırmalarında ozonun medikal uygulamaları ile ilgili bilgileri elde etmeye başladıktan sonra teorik alanda Kanada ve Almanyadaki ozon tedavi merkezleri ile yakın ilişkiye geçti.

2006 da Radyasyon Onkolog Dr. Murat Baş hocanın kliniğinde ozon uygulamaları ile ilgili temel eğitimini aldı. Daha sonraları ise müteakip defalarda eğitim sonrası klinik uygulamalara katıldı. 2007 yılının mart ayından itibaren de kendi kliniği olan Ozon CENTER'ı açtı.


OZON TEDAVİ UYGULAMALARI:


Ozon terapi “Alternatif Tıp“ değil, bizatihi etkileri bilimsel olarak yüzlerce çalışmayla kanıtlanmış etkili bir tedavi yöntemidir. Ozon tedavi ya da Almanlar’ın deyimiyle “Kan yıkama” pek çok hastalıkta kullanıldığına dair çok sayıda kanıt mevcuttur. Ozon terapinin en önemli özelliği, hastaya ve hastalığa özgü olmak üzere vücuda farklı yollarla verilebilmesidir.

Major Yöntem: En yaygın kullanılan bu metotla 50-200 ml kan alınarak, dozu belirlenmiş ozonla karıştırıldıktan sonra tekrar kişiye geri verilmesidir.

Minor Yöntem: Kişiden alınan 2-5 cc kan, belirlenmiş dozda ozonla karıştırılarak kas içine enjekte edilir.

Subkutan: Belirlenmiş doz ve hacimdeki ozon gazı ince uçlu bir iğne ile cilt altına enjekte edilir.

Vücut boşluklarına ozon gazı verilmesi: Rektal - Makat yoluyla, vajinal ve kulak yoluna püskürtme ile ozon verilir.

Eklem içine Ozon gazı verilmesi: Eklem rahatsızlıklarında uygun bir iğne ile belirli dozda ozon gazının eklem içine verilmesidir.

Ozonlanmış ürünlerin kullanılması: Ozonlu su, ozonlu yağ gibi ozonlanmış sıvıların haricen sürülmesi şeklinde uygulanır.

Kitle veya lezyon içine veya etrafına ozon uygulaması:

Ozon sauna uygulamaları:Transdermal ve ısı artırarak, cildin nemlendirilmesi sonucunda buharlı bir ortamda tüm cilde ozon emdirilmesi yöntemidir.

Bu uygulamalardan biri ve/veya birkaçı hastaya veya hastalığa göre seçilerek uygulanır.


İLETİŞİM BİLGİLERİ:

Pelinli Sokak Esen Apt. No:18/4 Kat:1 İncirli Bakırköy / İstanbul
Telefon : 0212 583 50 50